به باشگاه سلامت مجموعه ابن سینا خوش آمدید

ما در اینجا سعی کرده ایم با توجه به اهمیت همراه داشتن سوابق درمانی، تمامی مراجعات شما به مجموعه ابن سینا را به شما ارائه کنیم. لطفا اطلاعات زیر را با توجه به آخرین مراجعه وارد کنید و منتظر ارسال پیامک باشید.

شماره همراه خود را همراه با صفر وارد کنید: ۰۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷